INCASSOBUREAU NODIG

Incassobureau nodig? Vind hier incassobureaus op plaats in Nederland. Incasso door experts.

incassobureaunodig.nl

Incassobureau

Een incassobureau is een onderneming in de sector financiŽle dienstverlening en voert procedures uit om vorderingen te innen. Er zijn ongeveer 500 incassobureaus actief in Nederland.

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar onbezoldigd ambtenaar en verricht vanuit deze functie ambtelijke werkzaamheden. Alle werkzaamheden met de daarvoor vaste wettelijke tarieven zijn vastgelegd in het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (btag).

Een gerechtsdeurwaarderskantoor heeft dezelfde juridische status als een incassobureau. Indien een debiteur weigert te betalen op de aanmaning van een gerechtsdeurwaarderskantoor dient er net als bij een incassobureau vonnis gehaald te worden om de vordering te handhaven.

Om vonnis te verkrijgen zal er een gerechtelijke procedure bij de rechtbank of kantonrechter moeten worden gestart.

Met vonnis kunnen er executiemaatregelen genomen worden om uiteindelijk de vordering te innen. De gerechtelijke procedure om vonnis te halen en het laten uitvoeren van de executiemaatregelen kunnen door zowel een incassobureau als een gerechtsdeurwaarderskantoor worden uitgevoerd.

Er zijn ook advocaten die incassozaken aannemen. De werkwijze is vaak anders, daar daar advocaten veelal met een uurtarief werken.

 

De wetgever wijst incassokosten toe in de gevallen dat een schuldenaar aantoonbaar in gebreke is gebleven en er ook incassokosten zijn gemaakt. Dit maakt het interessant voor bedrijven om vorderingen uit handen te geven aan incassobureaus. De kosten zijn gedekt en de incasso procedures worden professioneel uitgevoerd.

 

Vanaf 1 juli 2012 is de wet incassokosten in werking getreden. In deze wet zijn onder andere de incassokosten vastgelegd die toegewezen kunnen worden, indien de juiste handelswijze is gevoerd. Zo dient er bijvoorbeeld een schrijven te zijn verzonden aan de schuldenaar waarin de kosten worden vermeld die verschuldigd raken als er niet binnen 14 dagen betaling is verkregen. Een professioneel incassobureau kan bijdragen in de juiste handelswijze.